Spico Elektronik
Detta här är endast en kort
information om konsultversamheten.

Spico Elektronik startades i 1991 som en
biverksamhet inom elektronik och data.

Jag säljer hårdvara, systemlösningar och tjänster,
men förekommer även programmering till.ex databaser.
Jag jobbar dagligen med nätverk, servrar,
internetlösningar och datorer.

Jag har certifieringar och utbildningar inom
hårdvara och Nätverk.

Tillbaka,Tel: +46 40-301 302, GSM: +46 0706-309020
Email: spico@algonet.se eller peter.imre@malmo.se

END